สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว

Banmua Schoolรับสมัครย้ายนักเรียนประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันที่กิจกรรม : 2021-10-18

โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว สังกัด สพป.ลำปาง เขต 2 เปิดรับสมัครนักเรียนย้ายโอน และแทรกชั้นระดับชั้น อนุบาล 2 ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564   ผู้ปกครองที่ประสงค์จะให้นักเรียน โอนย้าย เข้าเรียนแทรกชั้น ระหว่างปีการศึกษา 2564 ให้ติดต่อเขียนใบสมัครได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียน พร้อมแนบหลักฐาน และผลการเรียนภาคเรียนล่าสุด เพื่อประกอบการพิจารณา การย้ายโอน และการรับนักเรียนแทรกชั้น ตามระเบียบการสมัครนักเรียนใหม่ของทางโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
           รับสมัคร  ตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม 2564  ถึงวันที่  9 พฤศจิกายน 2564
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 – 15.00 น. เบอร์โทร 0899544488 /0903310188
(หยุดวันนักขัตฤกษ์และวันหยุดตามปฏิทินโรงเรียน)

โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว

  • Banmua School
    293 หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
    โทรศัพท์: 054286267
    E-MAIL: banmuaschool1@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว