สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว

Banmua Schoolจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่นๆ

วันที่กิจกรรม : 2021-11-12


ตามหนังสือแจ้งจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งปลูกสร้างอื่น โรงเรียนชุมชนบ้านมั่วได้รับจัดสรรงบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งปลูกสร้างอื่น จึงได้ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง เพื่อกำหนดราคาและปริมาณงาน ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในครั้งนี้ 

โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว

  • Banmua School
    293 หมู่ 4 ตำบลทุ่งงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง 52210
    โทรศัพท์: 054286267
    E-MAIL: banmuaschool1@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว